PREAMBULE ZAKLÁDACÍ LISTINY SČRP

23 července 2016, admin

Preambule

Zakládací listiny Společnosti česko-ruského přátelství

rus-ces flag-hedline

My, členové Společnosti česko-ruského přátelství –  Češi, Moravané, Slezané, ale i další národy naší země tvořící západní bránu slovanského světa,  prohlašujeme, že jsme byli, jsme a chceme být i nadále přáteli národů Ruské federace.

Přátelský svazek s Ruskem budiž založen na rovnoprávném vztahu svrchovaných národů, které jsou si blízké historií, duchovními i mravními hodnotami, slovanskými kořeny i úctou ke svobodě vlastní i druhých.

U vědomí  ohrožení slovanské civilizace v posledních desetiletích, považujeme dialog za základní podmínku pro porozumění mezi lidmi i národy. Považujeme proto za nezbytné spojit své síly v organizaci, navazující na tradici dobrých vztahů s Ruskem. Tyto vztahy trvají jen v novodobých dějinách naší svrchované státnosti už od časů tzv. I. republiky.

V posledních letech jsou národy České republiky vystavovány tvrdé dezinformační kampani proti Ruské federaci, vedoucí dokonce k nevídanému hrubému zkreslování výsledků II. Světové války. Cílem Společnosti česko-ruského přátelství (dále SČRP) je proto uvádět vztahy a věci na pravou míru zejména tím, že bude česká i ruská veřejnost pravdivě informovaná o skutečném stavu situace a získá tím možnost lépe a pravdivěji poznávat život v Ruské federaci, i v České republice.

SČRP se od ostatních organizací podobného typu odlišuje tím, že je společenskou neziskovou organizací sdružující nejen občany České republiky ale i osoby s ruským občanstvím anebo ruskou národností jiné příslušnosti, žijící na území České republiky. Podmínkou členství je dodržování Zakládací listiny, a tedy i přátelského vztahu k Ruské federaci, což je pilířem činnosti SČRP.

Jako vlastenecká organizace ctí SČRP historii i svrchovanost České republiky. Zároveň ale také usiluje o posílení role slovanské vzájemnosti v geopolitickém prostoru slovanských zemí, do nějž Česká republika i Ruská federace historicky a kulturně patří. Přátelství s Ruskem je proto pro SČRP přirozený prvek, který v současných podmínkách může pomoci zachovat svébytnost a svrchovanost našich zemí v časech postupující globalizace. Jako vlastenecká organizace ovšem SČRP odmítá jakékoli prvky nacionalizmu či dokonce fašizmu.

A pamětlivi odkazu knížete velkomoravského Svatopluka nezapomínejme, že jen v jednotě je síla.

 

V Praze, 31. května 2016

Комментарии закрыты.

Find tips on removing acrylic paint from clothes effectively at besttabletsforkids.org .
Реклама
Реклама