PREAMBULE ZL

Preambule

Zakládací listiny Společnosti česko-ruského přátelství

rus-ces flag-hedline

U vědomí toho, že je dialog základní podmínkou pro porozumění mezi lidmi i národy, považujeme za nezbytné spojit své síly v organizaci, navazující na tradici dobrých vztahů s Ruskem. Tyto vztahy trvají jen v novodobých dějinách naší svrchované státnosti už od časů tzv. I. republiky.

V posledních letech jsou ale národy České republiky vystavovány tvrdé dezinformační kampani proti Ruské federaci, vedoucí dokonce k nevídanému hrubému zkreslování výsledků II. Světové války. Hlavním cílem Společnosti česko-ruského přátelství (dále SČRP) je proto uvádět vztahy a věci na pravou míru zejména tím, že bude česká veřejnost pravdivě informovaná o skutečném stavu situace a získá tím možnost lépe a pravdivěji poznávat život v Ruské federaci, ale i v České republice.

SČRP se od ostatních organizací podobného typu odlišuje tím, že je společenskou neziskovou organizací sdružující nejen občany České republiky ale i osoby s ruským občanstvím anebo ruskou národností jiné příslušnosti, žijící na území České republiky. Podmínkou členství je dále dodržování Zakládací listiny, a tedy i přátelského vztahu k Ruské federaci, což je pilířem činnosti SČRP.

Jako vlastenecká organizace ctí SČRP historii i svrchovanost České republiky. Zároveň ale také usiluje o posílení role slovanské vzájemnosti v geopolitickém prostoru slovanských zemí, do nějž Česká republika historicky a kulturně patří. Přátelství s Ruskou federací je proto pro SČRP přirozený prvek, který v současných podmínkách může pomoci zachovat svébytnost a svrchovanost České republiky v časech postupující globalizace. Jako vlastenecká odrganizace ovšem SČRP odmítá jakékoli prvky nacionalizmu či dokonce fašizmu.

My, Češi, Moravané i Slezané, ale i další národy naší země tvořící západní bránu slovanského světa, u vědomí ohrožení slovanské civilizace v posledních desetiletích, prohlašujeme, že jsme byli a chceme být i nadále přáteli národů Ruské federace. Přátelství s Ruskem budiž založeno na rovnoprávném vztahu svrchovaných národů, které jsou si blízké historií, duchovními i mravními hodnotami, slovanskými kořeny i úctou ke svobodě vlastní i druhých.

V Praze, 31. května 2016

Реклама
Реклама